Gewichtstoename bij Bomen

gewichtstoename bij bomen

Gewichtstoename bij een Linde

Gewichtstoename bij Bomen

Toen ik bezig was met de werken Gewichtstoename bij Bomen en Weegschaal 1 kwam ik er achter dat al in de 17de eeuw de Vlaamse alchemist, fysioloog en arts Jan Baptista van Helmont bezig was met een experiment om aan te tonen dat een plant niet enkel groeit door het omzetten van de aarde waarin het staat.

Jan Baptista had een pot met aarde en een klein boompje van twee kilo. Hij droogde de aarde, en woog het boompje en de aarde afzonderlijk. Daarna plantte hij het boompje weer in de aarde. Vijf jaar later liet hij de aarde opnieuw drogen en woog de aarde en de boom nog een keer. De boom was inmiddels zevenenzeventig kilo, maar de aarde woog nagenoeg hetzelfde.

Hij concludeerde dat de boom door het omzetten van water was gegroeid; water was het enige dat hij had toegevoegd. Hoewel deze conclusie niet helemaal juist was, bleek zijn onderzoek de een na laatste stap naar de ontdekking van de fotosynthese.